Pieslēgšanās veida izvēle

Lūdzam izvēlēties, vai pieslēgsieties kā fiziska persona vai kā juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis. Lai izmantotu sistēmu, Jums vai nu jābūt organizācijas pārstāvības tiesībām (pilnvarotam kā kontaktpersonai), vai arī Jūsu organizācijas pārstāvim jāpieslēdzas sistēmai un jānorāda Jūsu tiesības izmantot Sistēmu.